Kontakt

  Ak by ste mali akékoľvek otázky v súvislosti s našimi službami, produktmi, prosím aby ste vyplnili nasledujúci formulár a potom nám ho zašlite. Pre úspešné zaslanie formuláru je potrebné vyplniť každé políčko. Po úspešnom odoslaní Vás budú do 24 hodín kontaktovať naši kolegovia.
  S poskytnutími údajmi budeme manipulovať dôverne, neposkytneme ich tretím osobám. 

  Databanka firiem s.r.o.
  Ventúrska 16
  811 01 Bratislava

  IČO: 44 601 549
  Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vl.č.: 81091/B

  ZI 5000,- euro , spl. 5000,- euro

  info@slovenskadatabaza.sk
  www.slovenskadatabaza.sk


  Databanka firiem  s.r.o., týmto informuje svojich  zákazníkov, že politiku ochrany osobných údajov na základe  Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej únie, t.j. GDPR sme zverejnili tu:

  Vaše meno:
  meno firmy:
  telefónne číslo:
  e-mail:
  odkaz:
  Beriem na vedomie, že údaje, poskytnuté prostredníctvom kontaktného formuláru budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov "GDPR") a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, pre účely vykonania opatrení pre prípadné uzatvorenie zmluvy o poskytovaní príslušných služieb.